Skip to navigation Skip to content
DJI_0357_1

POZEMEK ČESKOBRATRSKÁ/B.BLACHUTA

Pozemek v centrální části města s výbornou dopravní dostupností

V TĚSNÉ BLÍZKOSTI OŽÍVÁ NOVÁ KULTURNÍ část města

Místo umožňuje zástavbu objektem o výměře 793 m2. Celková nezastavěná plocha je o velikosti 1 055 m2. Nezastavěná plocha tvořila v minulosti kompaktní blokovou zástavbu, nabízí se zde tedy dostavba, která částečně uzavře stávající blok a dotvoří uliční prostor. Z hlediska způsobu využití se jako optimální jeví výstavba polyfunkčního domu (až 5 pater vysoký, předpokládá 13 877,5 m3) tedy kombinace bytů a kancelářských prostor spolu se službami. Řešené území je prostorem v centrální oblasti města, v lokalitě, která je v současné době postupně obnovována. V sousedství jmenovaných parcel jsou stávající historické a objekty městské zástavby a objekty soudobé architektury. Například Janáčkova konzervatoř a secesní budova Polský dům. Naproti přes ulici se dostanete k revitalizovaným jatkám – nyní městské galerii současného umění PLATO. Objekt musí mít jedno podzemní podlaží pro umístění parkovacích/odstavných stání.

POZEMEK ČESKOBRATRSKÁ/JANÁČKOVA

Přímo u ostravské tepny vedle galerie současného umění

Strategická poloha v centru dění

Také na tomto pozemku, přesněji pozemcích se v minulosti nacházela kompaktní bloková zástavba, která byla po druhé světové válce zničena. Nabízí se tedy navázat opět na sousední dům nebo vystavět zajímavý solitér. Pozemek se nachází naproti dalšího nabízeného pozemku Českobratrská/B. Blachuta. Místo umožňuje zástavbu objektem o výměře 1 627 m2. Celková nezastavěná plocha je o velikosti 1 747 m2. Nabízené pozemky jsou ve vlastnictví Statutárního města Ostrava. Objekt musí mít jedno podzemní podlaží pro umístění parkovacích/odstavných stání. Řešené území je prostorem v centrální oblasti města, v lokalitě, která je v současné době postupně obnovována.
V okolí se nachází galerie PLATO, která sídlí v revitalizované budově jatek a Janáčkova konzervatoř v Ostravě. Mezi zajímavé projekty, které jsou již v rukou investorů patří projekt polyfunkčního domu Křižovatka a Rezidence Stodolní.

POZEMEK HAVLÍČKOVO NÁBŘEŽÍ/STŘELNIČNÍ

Dokonalé místo v historickém centru Ostravy

S výhledem na řeku ostravici

Město Ostrava nabízí pozemek o velikosti 800 m2 zastavitelné plochy na krásném místě u řeky Ostravice, na křižovatce ulic Střelniční a Havlíčkovo nábřeží.
Lokalita na Černé louce, kde se pozemek nachází, prochází výraznou proměnou. Nedávno byl otevřen nedaleký City Campus Ostravské univerzity, městský park Farská zahrada, revitalizováno Havlíčkovo nábřeží, stejně tak jako pravý a levý břeh řeky Ostravice, který nyní láká k procházkám či jízdě na kole. Zvláště v letních měsících se „promenáda“ u řeky stává vyhledávaným místem k odpočinku. Vznikají zde nová bistra, restaurace i bary. Konají se komunitní akce jako „Trhy, co se hledají“ nebo „Rozmarné slavnosti“.
Jaký dům na tomto místě postavit? Moderní nárožní bytový dům s živým parterem, kde budou moci lidé posedět u kávy nebo nakoupit? Nebo zastavět pozemek domem určeným pro služby vzdělávací, kulturní a jiné?
Jedno je jisté, toto místo si zaslouží navázat na okolní energii nově postavených budov, veřejného prostoru a na plán rozvoje Černé louky.

POZEMEK POLSKÁ/MONGOLSKÁ

Nová obytná čtvrť prozářená jižním sluncem, nabídne pestré možnosti bydlení i služeb

Příležitost pro každého

Nová obytná čtvrť, která vznikne v lokalitě vymezené ulicemi Polská – Mongolská, je pro Ostravu velká příležitost. Cílem je rozšířit nabídku bydlení v našem městě a zároveň co nejlépe propojit porubský V. stavební obvod se zástavbou rodinných domů ve Svinově. Aby se podařilo cíl naplnit, dostal ateliér MAPPA za úkol vypracovat územní studii, která pro novou zástavbu a veřejná prostranství nastaví jasné podmínky. Územní studie Polská – Mongolská se zabývá návrhem nejvhodnějších profilů budoucích ulic, uličními čarami nebo výškovou strukturou nové zástavby. Studie vymezuje, kde chceme realizovat kvalitní veřejná prostranství, aktivní uliční parter či příjemné obytné ulice. Cílem je také zajištění klidového charakteru lokality, která nesmí být zatížena nadměrnou automobilovou dopravou. Vzniknout by mělo snadné pěší a cyklistické propojení mezi Svinovem a Porubou.

POZEMEK PLZEŇSKÁ

Moderní, zelené budovy pro obyvatele s kultivovaným veřejným prostorem

je třeba Využít velikost pozemku

Město nabízí pozemek o velikosti 10 000 m2 v nejlidnatějším městském obvodu Ostrava-Jih. Místo je obklopeno zelení i zástavbou, zároveň se nachází v těsné blízkosti radnice obvodu Ostrava Jih, důležitého dopravního uzlu křižovatky ulic Plzeňská a Horní i Bělského lesa – největšího přírodního parku v Ostravě. Vzhledem k umístění u frekventované cesty není pozemek vhodný pro volnočasové vyžití v podobě parku nebo hřiště. S výstavbou v tomto místě dlouhodobě počítá územní plán. Do budoucna by měl být úsek ulice Horní mezi územím a náměstím Ostrava–Jih, řešen jako městská třída s příjemným prostředím ve formě aleje stromů oddělující vozovku od nových cyklistických stezek. Ulice Plzeňská v úseku Horní – Čujkovova by měl být řešena jako ulice Horní, tak aby došlo k sjednocení celého veřejného prostranství. V okolí je nově postavena rezidence Pavlovova s 60 bytovými jednotkami.

POZEMEK OPAVSKÁ/MARTINOVSKÁ

Nový designový hotel a nové bydlení v městské části Poruba

Na vzrostlé stromy netřeba čekat

Celková rozloha tohoto území činí 3,3 ha a je rozdělena navrženou komunikací na dvě až čtyři části. Místo se nachází mezi ulicemi Opavská a Martinovská. Výhodou pozemku je, že se na něm nachází několik vzrostlých stromů ve výborné kondici a stromořadí lemující obě ulice. Nemusí se tak čekat 50 let, než stromy vyrostou. Projektanti tak mohou využít této přednosti.

Prioritně se hledá zájemce, který vystaví současně hotel i byty, které dané území povýší. Maximální zastavěná plocha jednou budovou je stanovena na cca 2 000 m2. Předpokládaný hotel by měl mít okolo 150 pokojů, konferenční sál, restauraci a podzemní parkování o odpovídající kapacitě. Nabízí se také využití moderních technologií na sběr dešťové vody, moderní vytápění budovy či zelené střechy a další udržitelné opatření. Stavbu tohoto typu ocení nejen obyvatelé Poruby, ale i budoucí hosté a ve výsledku také majitel. Pozemek se nachází v docházkové vzdálenosti všech důležitých služeb. Do 5 minut dojdete k plaveckému bazénu nebo obchodnímu centru. Nedaleké Nádraží Svinov poskytne důležitý spoj pro hosty hotelu.

POZEMEK MASNÁ

Výhled na nově vznikající zahradu Přítomnosti a revitalizovaná jatka – galerii současného umění PLATO

Pozemek vyzývá ke kreativnímu přístupu

Pozemek navazuje na nový bytový dům na ulici Janáčkově z jedné strany. Na druhé straně je pozemek soukromého vlastníka (č. 1940) a poté navazuje rohový dům. Stanovená výška zástavby je s nádstavbami max. 6 nadzemních pater. Objekt musí mít jedno podzemní podlaží pro umístění parkovacích/odstavných stání. Nezastavěná plocha je o velikosti 1 770 m2 z toho plocha k zastavění nadzemním objektem činí 1 100 m2. Před pozemky je hotova nová komunikace tzv. prodloužená ulice Masná.
Na pozemcích budou vystavěny městské bytové domy. Developerem se stane město Ostrava. Byty rozšíří městský bytový fond.

LOKALITA TECHNOLOGICKÁ

Rozšíření T-Parku v Ostravě o budovu T6

rozšíření T-Parku Ostrava pŘispěje k rozvoji zaměstnanosti

Areál T-parku Ostrava se nachází v okrajové části městského obvodu Ostrava – Pustkovec, na hranici s Porubou a areálem VŠB-TUO. Areál je aktuálně členěn na objekty: T1 (Piano), T2 (Tandem), T3 (Trident), T4 (Viva). Rozvoj areálu počítá s výstavbou reprezentativního objektu T-Parku Ostrava (objekt T5), který nahradí objekty T1 (Piano) a T2 (Tandem). Objekt T8 je zasmluvněn a bude realizován prostřednictvím soukromé investice.

Objekt T6 je plánován v odlehlejší části areálu. Účelem bude výstavba jednoho nového objektu s maximální zastavitelnou plochou max. 6 000 m2, nebo max. 2 nových objektů v součtu zastavěných ploch všech objektů max. 6 200 m2. Objekt / objekty mají kombinovat nabídku prostor pro celé spektrum klientů T-Parku Ostrava provádějících výzkumnou a inovační činnost. Celková užitná plocha je 24 240 m2. Část celkové užitné plochy bude využita pro parkovací stání, doporučeno formou podzemního parkování. V objektu by měly být zastoupeny části pro administrativu, dílny a laboratoře, společné prostory, zázemí.

Aktuálně vyhlášena výzva! Nabídky posílejte do 29.12.2023 do 12.00 hodin, písemnou formou na Magistrát města Ostravy, odbor majetku, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava. V případě zájmu nás kontaktujte na invest@ostrava.cz.