Skip to navigation Skip to content

Hlavním bodem strategie rozvoje města je dlouhodobě úzká spolupráce s investory. Ostrava se v posledních letech stala sídlem řady mezinárodních společností, které nyní mají přístup nejenom na český, ale také na polský a slovenský trh. Kvalitní infrastruktura, vzdělanost a podpora vědy a výzkumu v kombinaci se strategickou polohou dávají Ostravě silný potenciál pro růst.

  • Metropole Moravskoslezského kraje – průmyslové, administrativní, obchodní, a univerzitní centrum nejlidnatějšího kraje České republiky, 1,2 mil obyvatel.
  • Strategická poloha blízko hranic s Polskem a Slovenskem s výbornou dopravní dostupností včetně mezinárodního letiště Leoše Janáčka.
  • 3 univerzity, bilingvní školy a školy s mezinárodním přístupem – vzdělaná, kvalifikovaná a flexibilní pracovní síla.
  • Kvalitní podnikatelské prostředí – přítomnost řady významných zahraničních investorů v Ostravě a okolí.
  • Podpůrná infrastruktura pro podnikání v oblasti vědy, výzkumu a inovací.
  • Vysoká kvalita života – kulturní a sportovní vyžití, bezpečnost, infrastruktura.
  • Vysoký úvěrový rating Aa3/stabilní udělený městu agenturou Moody’s.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Ostrava disponuje vyspělou dopravní infrastrukturou (letiště, dálnice, železniční koridory, kvalitní regionální integrovaný dopravní systém veřejné dopravy). Neustále narůstá i její význam jako důležitého železničního uzlu pro osobní i nákladní dopravu s blízkostí a dostupností mezinárodního letiště s pravidelným vnitrostátním i mezinárodním provozem. Mezinárodní letiště Leoše Janáčka provozuje pravidelné a charterové linky včetně cargo přepravy. Letiště je vybaveno pro odbavování leteckého nákladu, včetně skladových zařízení. Pozemky v těsné blízkosti letiště zde.
Spojení letiště a železniční dopravy pro nákladní i osobní přepravu je v České republice unikátní a má nezpochybnitelnou konkurenční výhodu.

V současné době jsou v provozu pravidelné linky Ostrava – Londýn a Malaga s leteckou společností Ryanair. V březnu 2022 došlo k obnovení linky do Varšavy, ze které je možno návaznými lety pokračovat do dalších více než 100 destinací v Evropě, severní Americe a Asii. Linku provozují polské aerolinky LOT Polish Airlines. Významnou součástí ostravského letiště je cargo. Síť linek pro nákladní dopravu tvoří pravidelné spojení do Lipska s DHL a linka do Kolína nad Rýnem s jednou z největších logistických společností na světě UPS. Pravidelné cargo spojení s Čínou, které na letišti funguje od roku 2019 bylo od února 2021 posíleno o další pravidelné spoje pro přepravu všeobecného nákladu. V roce 2020 byl otevřen nový hangár, který umožní rozvoj další nákladní přepravy, i přímé napojení na železniční vlečku.
Další letiště v dojezdové vzdálenosti do 1 až 1,5 hodiny jsou Krakov a Katovice v Polsku.

LIDSKÉ ZDROJE

Je třeba zdůraznit významný potenciál lidských zdrojů – jak v absolventech odborných učilišť, tak v absolventech vysokých škol, zejména technických oborů.

Ve městě sídlí tři univerzity. Ostravská univerzita, Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava, Vysoká škola podnikatelská a další vyšší odborné školy. Nechybí ani bilingvinní školy či školy s mezinárodním přístupem, jako je např. 1st International School of Ostrava a The Ostrava International School, mezinárodní škola PRIGO, škola PORG. V Ostravě najdeme také školy s odlišnými přístupy k výuce např. Montessori školy nebo školy Walfdorské.

INVESTICE

Město dlouhodobě podporuje investice. Rozpočet Ostravy je velmi proinvestiční, v roce 2022 téměř 36% rozpočtu míří do investic.

Po úspěšném ukončení procesu vybudování průmyslových zón následoval masivní příchod zahraničních i domácích investorů. V Ostravě si našly svou základnu významné společnosti, jako např. PEGATRON Czech, Tietoevry, SungWoo Hitech, CTP Invest, Mahle Behr, Siemens, Contera a mnohé další.

Milníkem v oblasti přílivu investic do regionu se stal v roce 2007 příchod jihokorejské automobilky Hyundai Motor Company do průmyslové zóny v Nošovicích nedaleko Ostravy. Ta se tak stala centrem automobilového průmyslu se silným zastoupením korejských značek.

VĚDA, VÝZKUM A INOVACE

Ostrava se stává klíčovým centrem pro vědu, výzkum a inovace, které formují budoucnost města i regionu. Síť výzkumných institucí, univerzit a inovačních center vytváří dynamické prostředí pro objevování nových technologií a aplikací. Díky synergii mezi Moravskoslezským inovačním centrem, univerzitami a průmyslovými partnery se Ostrava dostává do popředí v oblasti pokročilých technologií, které formují lokální ekonomiku a také vytváří investiční příležitosti.

Moravskoslezské inovační centrum OstravaBussines Innovation Centre OstravaCentrum pokročilých inovačních technologií spolu s Podnikatelským inkubátorem a dalšími subjekty, nabízejí nejen pomoc při integraci nových obchodních aktivit, ale i možnost využití výsledků výzkumu a prostředků Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a ostatních škol.