Skip to navigation Skip to content
Linkedin CZ (9)

AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY!

Výzva k podání nabídek na koupi pozemků v areálu Technologického parku – T6 TECHNOLOGICKÁ. Nabídku posílejte do 29.12.2023 do 12.00 hodin písemnou formou na Magistrát města Ostravy, odbor majetku, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava. V případě zájmu nás kontaktujte na invest@ostrava.cz.

Zastupitelstvo města dne 18.10.2023 rozhodlo o záměru prodat VĚŽOVÝ DŮM NA ULICI OSTRČILOVA. Nabídky posílejte do 31.1.2024 do 12 hodin písemnou formou na Magistrát města Ostravy, odbor majetku, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava. V případě zájmu nás kontaktujte na invest@ostrava.cz.