Skip to navigation Skip to content
Bolt towwer night

PARKOVACÍ DŮM U KATEDRÁLY

V centru města chybí přibližně 2000 parkovacích míst.

Díky parkovacímu domu bude možné dostavět proluky

Původně na nabízeném místě v období od přelomu 19. a 20. století stál objekt Německé a měšťanské smíšené školy, který byl silně poškozen bombardováním koncem 2. světové války. V přímém sousedství se nachází původní obchodní dům Bachner, který je dnes znám pod názvem Horník.

Zamýšlený projekt multifunkčního parkovacího domu by měl nahradit současné pozemní parkoviště na nám. Msgre. Šrámka a ul. Purkyňova a celkově navýšit kapacity parkovacích míst v centrální části města o 417 míst. Novostavba parkovacího domu bude situována na pozemcích parc. č. 461/1 a 461/2 o celkové výměře 2 038 m² v k.ú. Moravská Ostrava. Jedná se o proluku v centru města, mezi nám. Msgre. Šrámka a ulicí Zámecká, v jihozápadní části Masarykova náměstí. V současnosti se na volné ploše nachází placené parkoviště provozované Ostravskými komunikacemi, a.s. a dva provizorní jednopodlažní objekty.

PARK AND RIDE (P+R) – zaparkuj a jeď

Pro celou Ostravu je charakteristický deficit parkovacích míst. S rozvojem automobilového průmyslu v posledních letech se otázkou parkování a vjezdu do historických center zabývá mnoho měst. Město Ostrava usiluje o zklidnění dopravy ve svém historickém centru i širším okolí a jeho vizí je i zlepšení podmínek k životnímu prostředí šetrným druhům dopravy.
Cílem Ostravy je tedy rozvoj parkování typu P+R a P+G formou zpoplatněných stání. Město proto připravilo projekty parkovacích domů pro které hledá developery.